عنوان خبر: سرمست؛استانداري از جنس وزارت كشور
(شاخه: سیاست)
دوشنبه 17 دي 1397 - 18:46:56

بدون شك هر يك از استانداران گذشته قم به اندازه سابقه و دانش خود خدمتهايي به اين استان نموده اند، همچنانكه همه دولتها از ابتداي انقلاب تاكنون كه چهلمين سالگردش را جشن مي گيريم از چپ و راست و ميانه و ملي گرا خدمات بزرگي به ميهن اسلامي كرده و دستاورد ها متعلق به همه آنها مي باشد.


روز شنبه 15 ديماه به رسم معمول و سنت گذشته مراسم تشريفاتي توديع و تكريم آقاي سيد مهدي صادقي استانداري كه پس از 40 سال خدمت اداري و 40 ماه سكانداري استانداري قم، براساس قانون منع به كارگيري بازنشستگان بالاخره خداحافظي كرده و معارفه يازدهمين استاندار قم جناب آقاي دكتر بهرام سرمست با حضور همه مديران استان، نمايندگان بيوت، مجلس، گروه هاي سياسي و اجتماعي در تالار معصوميه فرمانداري برگزار شد كه ابتدا استادم آيت الله حسيني بوشهري امام جمعه موقت رهنمودها و مطالبي ارشادي بيان كردند، سپس  هريك از استانداران قديم و جديد خدمات گذشته وبرنامه ها و اهداف خود را در اين استان همراه با خدمات، طرحها و پروژه هاي لازم و در شأن مردم و نام اين كلانشهر جهانشهر و معرفي سوابق خود پرداختند. نكته قابل توجه و مشترك هر دو استاندار در اين بود كه به نام مقدس قم كه رسيدند بغض كرده و اشك ريختند كه نشان از ارادات آنها به اهل بيت عصمت و طهارت و احترام به اين شهر كريمه داشت و انتخاب سكانداري قم تصميمي اعتقادي بوده است و همانگونه كه  مقام معظم رهبري فرموده اند: خدمت به قم، خدمت به يك شهر نيست خدمت به جمهوري اسلامي ايران است .

آقاي ذوالفقاري معاون وزير كشور كه براي معرفي آقاي سرمست آمده بود نيز گفت اميدوارم از شعار و تشريفات مثل همينگونه مراسم بپرهيزيم و اين توصيه بسيار خوبي است .كه ايشان داشتند .

اينجانب از ابتداي تأسيس استانداري تقريبا در همه آئين هاي توديع و معارفه پيشين حضور داشته، با همه استانداران كار كرده و مشاور آقايان مهندس سعادت و طهايي بوده و برنامه و عملكرد هر كدام را با نگاه كارشناسانه ديده ام.

بدون شك هر يك از استانداران گذشته قم به اندازه سابقه و دانش خود خدمتهايي به اين استان نموده اند، همچنانكه همه دولتها از ابتداي انقلاب تاكنون كه چهلمين سال گردش را جشن مي گيريم از چپ و راست و ميانه و ملي گرا خدمات بزرگي به ميهن اسلامي كرده و دستاورد ها متعلق به همه آنها مي باشد.

اما در اين ميان و در مراسم معارفه ديروز از نظر نگارنده دو موضوع حائز اهميت بود.

1- يكي از مهمترين ويژگي جناب آقاي سرمست اين است كه از بدنه وزارت كشور رشد كرده و كليه مراحل اداري و مدارج مديريتي را تا بدين مرحله طي نموده و با وظايف و ساختار اداري وزارت كشور آشنايي كامل داشته و در عرصه هاي تصميم سازي وزارتخانه و در سطح كشور نقش داشته و از تجربه بالاي اجرايي و مديريتي صف و ستاد برخوردار است، موضوعي كه براي يك استاندار يك شاخص و مزيت بزرگي به شمار مي رود آنهم در شرايطي كه نزديك به پانزده سال است (شايد به همين دلايلي كه ذكر شده) نظام اداري كشور از هم پاشيده و بعلت ضعف برنامه ريزي، عدم نظارت جدي و ارزشيابي هاي بسيار ضعيف تر و تشريفاتي حاكم بر عالي ترين دستگاه هاي سياستگزاري و همچنين انتصاب افراد غيرمرتبط با مسئوليت و خارج از سيستم وزارت كشور و در پست هاي مديريتي، وضعيت كم كاري و انفعالي به سر مي برد.

و اين يكي از عمده ترين علل كاهش بهره وري و كمبود سرمايه اجتماعي مناسب در استانداريها و پست هاي مديريتي است كه اميدواريم اين دولت و سازمانهاي نظارتي، سياستگزار براي پويايي و فعال سازي كاركنان و دستگاه هاي اجرايي فكري بكنند كه اگر چنين شود نظارت بر بنگاهاي اقتصادي و بازار و نهادهاي اجتماعي نيز ميسر خواهد شد چرا كه اين دو مقوله سال هاست نظام اداري و مردم را رنج مي دهد.

2- به اعتقاد اينجانب اظهاارات و سخنان آقاي سرمست در مقايسه با بسياري از افراد قبلي خيلي متفاوت بود و از جنس كارشناسي و تخصص و برگرفته از دانش روز و چند دهه تجربه در وزارت كشور بود.

سخناني كه بيانگر پختگي و تسلط ايشان بر امور اجرايي و مسايل كلان كشور بوده واز سر شعار و تفكر سنتي مطرح نمي شود و فكر مي كنم علاوه بر نياز كشور به چنين افرادي، كاركنان استانداري و مجموعه وزارت كشور از انتصاب جناب آقاي سرمست به استانداري قم استقبال كرده و اميدوارند هم در جهت رشد و توسعه استان و هم درك و تحقق امور رفاهي پرسنل بمنظور افزايش كارآيي و انگيزه بيشتر خدمت" تلاش كرده و در راستاي اجراي سياستها و اهداف دولت اعتدالگرا دوره موفقي را در استان مقدس قم سپري كرده و سخنان و اهداف مطرح شده در مراسم معارفه عملي سازند. انشاء الله .

علي اكبر فضلي( محمودي) كارشناس امور اجتماعي و سياسي
پایان پیامفردو نیوز پایگاه خبری تحلیلی
( http://fordunews.com/newsF-49485.html )