عنوان خبر: آمادگی جسمانی و تحرک به موقع پلیس،ضامن موفقیت فرد در ماموریت است
(شاخه: ورزش)
دوشنبه 1 آبان 1396 - 17:48:58

جانشین فرماندهی انتظامی استان گفت: ورزش و آمادگی جسمانی به گونه ای در موفقیت کارکنان انتظامی در ماموریت های محوله معنادار و محوری بوده که هر چقدر توان جسمانی کارکنان افزایش یابد، آسیب پذیری کارکنان کمتر خواهد بود.


به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی فردونیوز،سرهنگ" صیاد درویشی" در مراسم اهداء احکام مربیگری ورزش صبحگاهی ورزشکاران انتظامی استان، اظهار داشت: ضعف آمادگی جسمانی تاثیر مستقیم بر عدم موفقیت کارکنان در اجرای ماموریت دارد .

وی افزود: ماموریت پلیس در مواجهه با حوادث غیرقابل پیش بینی است، آمادگی جسمانی و تحرک به موقع پلیس،ضامن موفقیت فرد در ماموریت است بنابراین از آنجایی که مجرمان از آمادگی جسمانی مطلوبی برخوردارند پس این نیاز احساس می شود که پلیس از لحاظ جسمانی توانمندتر و چابک تر و آماده تر باشد.

سرهنگ درویشی ادامه داد: ورزش و آمادگی جسمانی به گونه ای در موفقیت کارکنان انتظامی در ماموریت های محوله معنادار و محوری بوده  که هر چقدر توان جسمانی کارکنان افزایش یابد، آسیب پذیری کارکنان کمتر خواهد بود.

جانشین فرماندهی انتظامی استان اضافه کرد: دانش، مهارت، ارزش های دینی و آمادگی جسمانی از جمله شاخص های مورد نظر برای افراد در بدنه ناجا می باشد که آمادگی جسمانی مربیان ورزشی می بایستی به عنوان یک مربی و معلم آموزش های تخصصی و کاربردی را به کارکنان جمعی در راستای ارتقاء توان جسمانی کارکنان داشته باشند.

سرهنگ درویشی اعلام کرد: مربی بایستی سعی داشته باشد به دنبال کیفی سازی آمادگی جسمانی کارکنان باشد تا به دنبال آن رشد،نشاط ، شادابی و چابکی را در کارکنان افزایش یابد و همچنین مربی بایستی در کنار کارکنان با اخلاق حرفه ای توان جسمانی آنان را ارتقاء دهد.

گفتنی است، در پایان این مراسم به نمایندگی از حاضران به 10 نفر، گواهینامه دوره مربیگری درجه سه اهدا شد.

پایان پیامفردو نیوز پایگاه خبری تحلیلی
( http://fordunews.com/newsF-45775.html )