عنوان خبر: استعفای عضو شورای اسلامی شهر قم پذیرفته شد
(شاخه: سیاست)
دوشنبه 12 مهر 1395 - 16:24:58

استعفای عضو شورای اسلامی شهر قم پس از حاشیه‌های فراوان در دویستمین جلسه شورا با 14 رأی موافق پذیرفته شد.


به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی فردونیوز،شورای شهر قم طی ماه اخیر و پس از انتخابات دوره‌ای با اعتراض برخی اعضا دچار برخی حاشیه‌هایی شد که نهایتاً این حواشی منجر به استعفای یکی از اعضا در هفته گذشته شد.

الهام ارجمند عضو شورای اسلامی شهر قم هفته گذشته پس از برخی حواشی به وجود آمده در پی رأی نیاوردن در هیچ یکی از کمیسیون‌های شورای شهر استعفا داد.

در آخرین جلسه شورای اسلامی شهر نیز که شب گذشته برگزار شد با حضور اعضا این مطلب بررسی و استعفای ارجمند با رأی 14 عضو حاضر مورد موافقت قرار گرفت.

با وجود اینکه از ارجمند در طول سه سال گذشته از عمر این دوره شورای شهر، به عنوان عضو ساکت نام برده می‌شد و کمتر حاشیه و مطلبی از او در جلسات و فضای رسانه‌ای منتشر شده بود اما پس از اینکه وی در انتخابات عضویت هیچ کدام از کمیسیون‌ها و هیات رئیسه شورای شهر رأی نیاورد حاشیه‌هایی ایجاد شد.

به گفته رئیس شورای اسلامی شهر قم، یکی از حواشی مرتبط با ارجمند تخلف او در انتشار سوالش از شهردار در فضای مجازی قبل از پاسخ شهردار بوده است که حاشیه‌های فراوانی را در پی داشت.

اما اطلاعات و بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی یکسال اخیر ارجمند از 53 جلسه تشکیل شده شورا در 11 جلسه غیبت داشته و در باقی جلسات نیز حضوری با تأخیر و تعجیل داشته است.

با وجود اینکه ساعات مشخصی برای حضور اعضای شورا در محل شورای شهر و رسیدگی به مشکلات مردم وجود ندارد اما ارجمند طی یکسال اخیر ماهانه تنها کمتر از 20 ساعت حضور داشته و این مسائل بی‌نظمی وی در رسیدگی و رفع مشکلات مردمی را نمایان می‌کند.

پایان پیامفردو نیوز پایگاه خبری تحلیلی
( http://fordunews.com/newsF-41734.html )