عنوان خبر: مديران دولتي قم پاسخگويي به مردم را در اولويت قرار دهند
(شاخه: سیاست)
شنبه 30 مرداد 1395 - 16:20:23

استاندار قم با اشاره به برنامه هاي هفته ي دولت اظهار داشت: مديران دولتي بايد پاسخگويي به مردم در هفته ي دولت را در اولويت كاري قرار دهند.


به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی فردونیوز،سيد مهدي صادقي استاندار قم در جلسه شوراي معاونين استانداري قم طي سخناني با اشاره به در پيش بودن هفته ي دولت، بر ضرورت تلاش مسئولين براي ارائه آمار عملكرد دولت به صورت صحيح و دقيق تاكيد كرد.
صادقي شعار هفته ي دولت امسال با عنوان "اقدام و عمل، ملت- دولت؛ اميدوار و استوار"را مورد توجه قرار داد و گفت: اميدواريم دستاورد برنامه هاي اين هفته افزايش اميد مردم به نظام اسلامي باشد.
وي با اشاره به برگزاري نمايشگاه هفته ي دولت، برقراري ارتباط دوسويه بين دولت و مردم در اين نمايشگاه را مورد تاكيد قرار داد و افزود: دريافت نقاط ضعف دستگاه هاي اجرايي از سوي مردم مي تواند منجر به اصلاح و بهبود شرايط شود.
استاندار قم خاطرنشان كرد: مديران دولتي در هفته ي دولت بايستي نسبت به ارائه ي گزارش فعاليت اهتمام داشته باشند و پاسخگويي به مردم را در اين هفته در اولويت كاري خود قرار دهند.

پایان پیامفردو نیوز پایگاه خبری تحلیلی
( http://fordunews.com/newsF-41085.html )