عنوان خبر: بايدها و نبايدهاي دنياي مجازي
(شاخه: فرهنگ و هنر)
دوشنبه 9 شهريور 1394 - 23:52:28

علماي علوم اجتماعي امروزه از فضاي مجازي به عنوان "جهان سوم" ياد مي کنند.


مفهوم سه جهاني شدن به نوعي فضاي مجازي را به عنوان سومين جهان در کنار دنياي عيني و دنياي آرماني تلقي کرده اند.
بروز و ظهور کشورهايي مانند گوگل، فيس بوک و ديگر محيط هاي مجازي پرجمعيت، حکايت از آن دارد که بايد اين جهان سوم را جدي گرفت.
در اين دنيا به جاي تردد افراد با تردد امواج مواجه هستيم، مکالمات جاي مراجعات را گرفته اند، دنياي بدون مرز و حصار و دنيايي بدون حريم است، در واقع نمايشگاهي جهاني است که در طول 365 روز سال برپاست و همه کالايي در آن پيدا مي شود.
جوانان سنين 20 تا 30 سال بيشترين ميزان کاربران و حاضران در صحنه اين جهان هستند، پس بايد بپذيريم که اين دنيا علي رغم عنوان مجازي خود، واقعيتي انکارناپذير است که همه ما و بيشتر از ما، فرزندانمان بايد از اين دالان عبور کنند.
چالش هاي اين دنيا در سه قلمرو قرار مي گيرد: قلمرو اول دنياي مجازي به عنوان ابزار آسيب تلقي مي گردد که در آن اطلاعات افراد مورد سوءاستفاده قرار مي گيرد.


قلمرو دوم دنياي مجازي حاوي محتواي آسيب رسان درنظر گرفته مي شود، با ورود به اين جهان فرد آسيب مي بيند براي مثال باعث فرديت، انزوا و افسردگي مي شود و در اين رهگذر آسيب هاي جدي به فرد، خانواده و اجتماع وارد مي آيد.
قلمرو سوم ما با پديده اي به نام "اعتياد سايبري" يا "اعتياد اينترنتي" مواجه هستيم که وابستگي بي منطق به آن، آسيب هاي خاص خود را دارد، چاله هاي اين دنيا عميق تر و لغزنده تر است.
بايد راهي پيدا کرد، شايد لازم باشد تلويزيون را از هسته و کانون تمرکز نگاه اعضاي خانواده دور کنيم و در پي ايجاد گپ وگفتگوهاي خانوادگي قدم برداريم، تلفن همراه، اينترنت، ابزارهاي ارتباطي و لپتاب و همه و همه ابزارهايي هستند که مانع اين ارتباط خانوادگي مي شوند.
در جمع بندي شايد بايد پذيرفت دنياي مجازي و يا جهان سوم واقعيتي گريزناپذير است که ما بايد فرزندانمان را براي زيست موثر و مصون تربيت کنيم، فرار و يا ايجاد محدوديت ديگر پاسخ گوي برخورد با چنين جهاني نيست.
ما اعتقاد داريم با همت عالي و ملي اين جهان را به تسخير اراده انسان ساز تعليم ديدگان در مکتب اسلام درخواهيم آورد و آن را در حدي که براي فرزندانمان ايمن باشد از قيود مادي و دنيوي رها خواهيم ساخت.
سرهنگ "احمد صادقي" معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان قم

پایان پیامفردو نیوز پایگاه خبری تحلیلی
( http://fordunews.com/newsF-35142.html )