میهمان @ شنبه 1 اسفند 1394 - 21:47:17


لطفا کارنامه عملکرد آقای رضا آشتیانی عراقی نسبت به شهر قم رو در در این چند دوره حضور ایشان در مجلس رو منتشر کنید.
نام شما:
متن نظر:
عدد روبرو را وارد کنید

نگاه

گفتگو

یادداشت

گزارش

مقالات

از نگاه رسانه ها

سیستم RSS

پیگیری نظرات سایت توسط سیستم RSS.
rss1.0
rss2.0
rdf

انتخاب زبان