محسن @ سه شنبه 13 بهمن 1394 - 16:25:17


چه ابعادش پیچیده باشد یا نباشد از همان ابتدایی که قم قم شد به فرودگاه نیاز داشت
فرودگاه فقط یک پروژه لوکس و مختص قشر مرفه نیست بلکه آورده های بسیاری دارد که می تواند هم استان را دچار تحول شگرفی کند.
قم یک دهات یا شهر کوچکی نیست که فرودگاهی متروکه داشته باشد مثل نزدیک به پنجاه فرودگاهی که اکنون در ایران وجود دارد اما نزدیک به همه آن بلا استفاد است اما قم اگر فرودگاهش به سامان برسد آن موقع خواهیم دید که چه ثمرات اقتصادی بالایی برای همه قم دارد هر چند خیلی ها از جمله خود من نتوانیم حتی یک بار هم سوار هواپیما شویم اما مهم تاثیر اقتصادی آن است.پس مسئولین شهر لطف کنند موانع نهایی شدن این پروژه را از سر راه بر دارند اگر قرار بر شمردن پیچیدگی ها باشد هر پروژه ای پیچیدگی خواهد داشت.
نام شما:
متن نظر:
عدد روبرو را وارد کنید

نگاه

گفتگو

یادداشت

گزارش

مقالات

از نگاه رسانه ها

سیستم RSS

پیگیری نظرات سایت توسط سیستم RSS.
rss1.0
rss2.0
rdf

انتخاب زبان