جمعي از كاركنان رسمي كار گري بهزيستي استان قم @ شنبه 5 دي 1394 - 12:57:30


مارا از شير مرغ رها كنيد {نامه اي (طرح تبديل وضعيت كار كنان رسمي كار گري ادارات دولتي نظير بهزيستي به رسمي كشوري )كه سه سال است پشت درهاي بسته مجلس خبري ازش نسيت و بلا تكليف است } نامه اي به كليه نمايندگان محترم مردم در سراسر كشور باعرض سلام خسته نباشيدخداقوت نمايندگان محترم مردم در خانه ملت طرح تبديل وضعيت كار كنان رسمي كار گري ادارات دولتي روز چهارشنبه مورخ1392/9/20به تصويب نمايند گان محترم مجلس رسيد و طرح مذكور فوريت دارشد وطي شماره 162اعلام وصول گردييد و توسط رئيس جلسه وقت جناب آقاي دكتر محمدرضا باهنر به كمسيون اجتماعي مجلس ارجاع گرديد جهت بررسي لذا در مورخ 1394/3/31نايب رئيس كمسيون اجتماعي مجلس جناب آقاي عمران علي محمدي در رسانه هاي خبري اعلام كرد كه كمسيون اجتماعي مجلس طر ح تبد يل وضعيت نيروهاي رسمي كار گري ادارات دولتي نظير بهزيستي به رسمي كشوري تصويب كرد و طرح مذكور در روزهاي آيند ه به صحن علني مجلس خواهد آمد و آقاي عمران علي محمدي عنوان كرد دولت مخالف اين طرح نسيت چون بار مالي براي دولت ندارد نيروهاي رسمي كار گري در بدنه دستگاه دولتي در حا ل انجام كار هستند از رئيس محترم مجلس از كليه طراحان طرح تبديل وضعيت كار كنان رسمي كار گري ادارات دولتي از رئيس محترم كمسيون اجتماعي مجلس از كليه نماينده گان محترم سراسر كشور در مجلس شوراي اسلامي عاجزانه خواستاريم طرح مذكور به صحن علني مجلس شوراي اسلامي بياورند و باراي موافق (مثبت)طرح مذكور در صحن علني مجلس به تصويب نهايي برسانيدجهت رضاي خداوند تبارك تعالي ما كار كنان رسمي كار گري ادارات دولتي از هر دو قانون اسخدامي محروم هستيم نه تابع قانون كار هستيم نه قانون خدمات كشور ضرب المثل معروف شتر مرغ ت قبلااز همكاري شما صادق ترين افراد كمال تقدير تشكر داريم جمعي از كار كنان رسمي كار گري بهزيستي
نام شما:
متن نظر:
عدد روبرو را وارد کنید

نگاه

گفتگو

یادداشت

گزارش

مقالات

از نگاه رسانه ها

سیستم RSS

پیگیری نظرات سایت توسط سیستم RSS.
rss1.0
rss2.0
rdf

انتخاب زبان