مهمان @ سه شنبه 13 مرداد 1394 - 02:39:09


جناب صادقی بسیاری از مدیران با سابقه ودلسوز وکاربلد طی 8 سال گذشته بخاطر انتقادهای دلسوزانه توسط مدیران نالایق احمدی نزادی به حاشیه رانده شدن ومتاسفانه با گذشت 2سال از عمر دولت تدبیر حتی یک دلجویی ساده هم از انان نشده وقتی منتقدین دلسوز وخیرخواه در حاشیه ابقا میشوند وچاپلوسان متملق منفعت طلب وناشی وفاقد تجربه درحال ارتقا ویکه تازی میکنند ...وبا توجه به تاکید دکتر روحانی مبنی براینکه مدیری که اعتقادی به برنامه های دولت ندارد نباید در راس باشد متاسفانه هیچ توجهی به این پیامها نشده وتغییرات اساسی صورت نگرفته چه انتظاری دارید که انتقاد سازنده صورت گیرد وهمان رفتاری که با گذشته گان شده دوباره تکرار نشود ...با حضور مدیران تحمیلی انتظار محقق شدن برنامه دولت را نداشته باشید همانگونه که استاندار قبلی نتوانست وبخاطر عدم تغییر مدیران تحمیلی !!!
نام شما:
متن نظر:
عدد روبرو را وارد کنید

نگاه

گفتگو

یادداشت

گزارش

مقالات

از نگاه رسانه ها

سیستم RSS

پیگیری نظرات سایت توسط سیستم RSS.
rss1.0
rss2.0
rdf

انتخاب زبان