علی @ پنجشنبه 25 تير 1394 - 03:46:56


جناب فردو نیوز متاسفم از نحوه تنظیم خبر بالخره تمام قم که نمی خواهند بلند شوند چند نفر افکار عمومی می ایند واعترض کردند اگر این اعتراض ها نبود تا بخال وزیر ارشاد و... این فیلم را در همه جا اکران می کردند
مهمان @ شنبه 27 تير 1394 - 01:17:06


تمام معترضین شیعه مولاامیرالمومنین هستن نه شیعه انگلیسی،اونی که این چرندیاتوپخش میکنه دنبال تفرقه افکنی بین شیعیان هست ولاغیر،حتماخودشون انگلیسی هستن.بعدشم ماصاحب داریم اونم سرورومولامون امام زمانمونه،اگرجمعیت معترضین هم اینقدکمه بخاطراینه که خیلیادرجریان اعتراض نبودن وکرنه شاهدجمعیتی عظیم وملیونی بودیداین شماهاهستیدکه میخواییدازکمترین فرصتهاحاشیه سازی کنیدوچرندیات بسازید،بردشمنان اهل بیت لعنت
مهمان @ شنبه 27 تير 1394 - 01:31:28


شیعه انگلیسی دیگه چه صیغه ای یه!!!!!!واااااای برشمابااین عقایدمسخرتون،مامعترضین باافتخاارمیگیم ماشیعه مولا وآ قامون امیرالمومنین هستیم این دیگه چه اسم هاییه مه ففط شماهاکه دشمن اهل بیت هستین میسازین ولاغیر،ماصاحب داریم اونم امام زمانمونه فکرکردیدهمینطوری میمونه،وااااااااااای به حال اونایی که ماروشیعه انگلیسی میخونن.
نام شما:
متن نظر:
عدد روبرو را وارد کنید

نگاه

گفتگو

یادداشت

گزارش

مقالات

از نگاه رسانه ها

سیستم RSS

پیگیری نظرات سایت توسط سیستم RSS.
rss1.0
rss2.0
rdf

انتخاب زبان