مهمان @ يكشنبه 21 تير 1394 - 19:44:21


انگلیسها امروز در ایران مردم را بوسیله عواملشان که داخل ایران هستند..بسوی مذهب شیعه نبردند انها درزمان حکومت صفویه که حدود 2400 نفر اخوند از منطقه جبل عامل لبنان و سوریه با اجازه شاه صفوی به ایران اوردند و حتی ان اخوندهای عرب را به کارهای مملکت هم گذاشتند و بوسیله ان اخوندهای لبنانی و سوریه ای درشهرهای ایران اقدام به تاسیس حوزه نمودند و پایه را گذاشتند حالا هم کتاب شیعه.میگویید نوشته اند اینهم مسیله مهمی نیست انکلیس استعمار خود را درکشورهای مختلف از طریق مذهب مسلط کرده و درایران هم همینطور لعنت بر انلیس استعمارگر مذهبی
نام شما:
متن نظر:
عدد روبرو را وارد کنید

نگاه

گفتگو

یادداشت

گزارش

مقالات

از نگاه رسانه ها

سیستم RSS

پیگیری نظرات سایت توسط سیستم RSS.
rss1.0
rss2.0
rdf

انتخاب زبان