یکی از اساتید مدعوو سابق این دانشگاه @ شنبه 23 اسفند 1393 - 18:27:03


حقیقت امر دانشگاه صنعتی قم با استانداردهای موجود در دانشگاه های بزرگ کشور فاصله زیادی دارد و ظاهراً به دلیل مشکلات بزرگ بودجه ای (که دانشگاه های غیر انتفاعی به دلیل جذب مستقیم پول از دانشجویان با آن درگیر نیستند)، دچار ضعفهای عمده ای است و در وضعیت حداقلی به کار خود ادامه می دهد.
متأسفانه اگر از حقوق اساتید در این زمینه بگذریم، چوب بی برنامگی و بی نظمی های این دانشگاه را دانشجویان این دانشگاه می خورند.
و البته متأسفانه بر خلاف خیلی از دانشگاه های سراسری در سطح کشور، این دانشگاه از اساتید فارغ التحصیل دانشگاه آزاد و دانشگاه های رده پایین خارجی به جذب اساتید می پردازد زیرا اساتید فارغ التحصیل از دانشگاه های معتبر حاضر به فعالیت در فضای به دور از استاندارد این دانشگاه نیستند.
نام شما:
متن نظر:
عدد روبرو را وارد کنید

نگاه

گفتگو

یادداشت

گزارش

مقالات

از نگاه رسانه ها

سیستم RSS

پیگیری نظرات سایت توسط سیستم RSS.
rss1.0
rss2.0
rdf

انتخاب زبان