مهمان @ چهارشنبه 1 بهمن 1393 - 08:21:49


ایا شما دیشب تلویزیون تماشا نکردین که تبرک چه تبلیغی میکرد ظاهرا شما در کشور نیستید وبیشر شبکه های آنور آبی را نگاه می کنید
نام شما:
متن نظر:
عدد روبرو را وارد کنید

نگاه

گفتگو

یادداشت

گزارش

مقالات

از نگاه رسانه ها

سیستم RSS

پیگیری نظرات سایت توسط سیستم RSS.
rss1.0
rss2.0
rdf

انتخاب زبان