محسن @ يكشنبه 7 دي 1393 - 19:30:11


جریان ساز بسیجیانی بودند که مخلصانه در راه دفاع از میهن با خدا معامله کردند و بخشی شهید و بخشی جانباز و بخشی با هزاران خاطره بر جای ماندند و کسی هم حالی از آنان نپرسید آری مسافرانی که به مناطق عملیاتی غرب و جنوب می روند بدانند هزاران خاطره ماندگار زیر خروارها خاک دشت های جنوب و کوهستاه های غرب مدفون است و حتی تاریخ هم نمی تواند در این باره قضاوتی داشته باشد.
نام شما:
متن نظر:
عدد روبرو را وارد کنید

نگاه

گفتگو

یادداشت

گزارش

مقالات

از نگاه رسانه ها

سیستم RSS

پیگیری نظرات سایت توسط سیستم RSS.
rss1.0
rss2.0
rdf

انتخاب زبان