قاسم @ يكشنبه 29 تير 1393 - 02:19:35


اگربجای هزینه 30میلیاردی برای صبا این پول هزینه ورزش استان می شد عادلانه وعاقلانه می بود فرزندان من وشما شهر وند قمی نیاز حیاتی به امکانات ورزشی وتوسعه آن دارند واز دل همین شهر به شرط برنامه ریزی ومدیریت صحیح می شود تیم قوی تر از صبا (فرزند پرورشگاهی) داشت
نام شما:
متن نظر:
عدد روبرو را وارد کنید

نگاه

گفتگو

یادداشت

گزارش

مقالات

از نگاه رسانه ها

سیستم RSS

پیگیری نظرات سایت توسط سیستم RSS.
rss1.0
rss2.0
rdf

انتخاب زبان