صابر @ جمعه 9 اسفند 1392 - 22:04:35


تمام این مطالب متین و درست است. اما باید فکری برای مراسم خرافی و ترویج مراسمات جایگزین برای جوانان کرد
نام شما:
متن نظر:
عدد روبرو را وارد کنید

نگاه

یادداشت

گزارش

مقالات

سیستم RSS

پیگیری نظرات سایت توسط سیستم RSS.
rss1.0
rss2.0
rdf

انتخاب زبان