محسن @ دوشنبه 11 دي 1391 - 23:22:06


به نام خدا:
ملت بعد از اجراي فاز اول مثلا هدف مند كردن يارنه ها آن چنان كامشان شيرين شد كه از خوشحالي بيش از حد تو پوستشان نمي گنجند و نمي دانند با اين كام شيرين چه بكنند! ! جناب داوري سالي كه نكوست از بهارش پيدا است! بنا بود كه بعد از اجراي فاز اول هدف مندي يارانه ها كه در اصل اجراي دهها فاز بود مردم احساس كنند كه به رفاه و‌ آسايش نزديك شده اند اما ديدند عجب گلي به سرشان زده شد مردم با حقوق هاي اكثرا زير پانصد هزار توممان و خرج بيش از دو ميليون تومان و بيشتر چگونه زندگي كنند و اين ايده و افكار امثال شما با كدام شعار عدالت محوري و عدالت جويي هم خواني دارد !شما بايد در پيشگاه خدا جواب گو باشيد !كسي با اصراف و هدر دادن منابع مخالف نيست اما نگه داري منابع به چه قيمتي! به قيمت نابودي همه مردمي كه مالك اين منابع اند !آيا مردم ايران با اين موقعيت ناجور و فلاكت بار اقتصادي تحمل اين جراحي پلشت و زشت ر ا داشتند! واقعا اين گونه حمايت ها و ابراز عقيده ها كه موجب ايجاد زلزله اي ويرانگر در زندگي مردم ميشه هيچ معنايي جز بي لطفي نداره پس لطف كنيد نظريه ارائه ندهيد و بر مرگ خاموش مردمي كه با اجراي اين طرح شكست خورده نابود شدند مويه و بر ديگران چاره كنيد والعاقبه للمتقين
نام شما:
متن نظر:
عدد روبرو را وارد کنید

نگاه

گفتگو

یادداشت

گزارش

مقالات

از نگاه رسانه ها

سیستم RSS

پیگیری نظرات سایت توسط سیستم RSS.
rss1.0
rss2.0
rdf

انتخاب زبان